ทำบุญบริษัทฯและฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.วรพล วังฑนานนท์

S 7848358

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันพระ ที่บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ได้มีประเพณีการทำบุญตักบาตรทุกเดือนเป็นปรกติ แต่สำหรับครั้งนี้ มีวาระพิเศษอีก1อย่าง คือ ตรงกับวันเกิดของ ดร.วรพล วังฆนานนท์ จึงได้จัดฉลองกันเล็กๆอย่างอบอุ่นภายในบริษัทฯ

S 7848358

S 7848354

S 7848356

S 7848359