ขออนุญาตปลูกกัญชง

S 7168043

บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพนัสนิคม พีเฮิร์บ จังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเพาะปลูกพืชกัญชงเชิงพานิชย์ เพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น ได้แก่ นายอำเภอพนัสนิคม นายกเทศมนตรี อบต.ทุ่งขวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่10 สำนักงานเกษตรอำเภอ และรองผู้กำกับ สภ.พนัสนิคม ร่วมกันตรวจรับรองสถานที่ขออนุญาตปลูกพืชกัญชงเชิงพานิชย์ โดยผลเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งในด้าน สถานที่เพาะปลูก ระบบเอกสาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง