ตลาดน้ำมันกัญชงโลกมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่

2

ตลาดน้ำมันกัญชง (Hemp seed Oil) นั้นมีมูลค่ารวมสูงถึง 4,000 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐ/ปี โดยประเทศที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกมากที่สุดคือประเทศเยอรมันนี ซึ่งหากพิจารณาตามภาพแล้ว จะเห็นว่าประเทศเยอรมันนีจะนำเข้าน้ำมันกัญชงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ แล้วขายต่อไปยังหลายประเทศโดยเฉพาะในเดนมาร์ก ส่วนประเทศอังกฤษนั้นนับว่าเป็นประเทศที่นำเข้าและบริโภคเองในปริมาณสูง แต่มีการส่งออกไปเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

2021 04 13 2ดังนั้นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันกัญชงรายใหญ่จึงได้แก่ ประเทศเยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และอินโดนิเซีย ตามลำดับ

2021 04 13 10สำหรับราคาน้ำมันกัญชงนั้น มีหลายเกรด ทั้งแบบบีบสกัดเย็น และแบบ Refined โดยราคาที่ขายกันจะอยู่ในช่วง 1,000-10,000บาท/kg. โดยในประเทศไทยยังมีราคาสูงกว่า 10,000บาท/kg.

2021 04 13 11

แนวโน้มการส่งออกในภาพรวมมีอัตราลดลงจากสถานการณ์โควิค19 โดยคาดว่าจะกลับมายืนเหนือมูลค่า 4,000 ล้าน USD ได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปรกติอีกครั้ง