Hemp Seed Oil for Anti-Aging

4

น้ำมันจากเมล็ดกัญชงนั้นมีคุณสมบัติมากมายที่ยังศึกษาวิจัยกันไม่ครบถ้วน แม้ว่าคุณสมบัติหลักๆจะได้แก่ การเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว และการต้านการอักเสบ แต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกหลายด้านที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านของการชะลอวัย (Anti-Aging) โดยมีผู้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากมาย บทความนี้จะขอยกเอางานวิจัยตีพิมพ์ของชาวจีนมาเป็นตัวอย่างในการยืนยันถึงประสิทธิภาพของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่มีต่อการชะลอวัย โดยประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลูกกัญชงมากที่สุดในโลก (ในปัจจุบัน) จึงมีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมารองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้

image SC H10 NEWFRON1 24645
ภาพจากกราฟเป็นการแสดงปริมาณพื้นที่ในการปลูกต้นกัญชง

LI Han-bing,MA และคณะ แห่งมหาวิทยาลัย Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou ได้ทำการสังเกตอิทธิพลของน้ำมันเมล็ดกัญชงที่มีต่อพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของผิวหนังในหนูที่มีอายุมากและศึกษาการต่อต้านริ้วรอยของ Fructus Cannabis โดยวิธีการ: D-galactose ได้รับจากการฉีดใต้ผิวหนังเพื่อคัดลอกแบบจำลองอายุกึ่งเฉียบพลัน ของหนู 1 ชั่วโมงต่อมาให้ยาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของพวกเขาเป็นเวลา 42 วันเพื่อดูอิทธิพลของน้ำมันเมล็ดกัญชงในปริมาณสูงปานกลางและต่ำ (12.0,6.0,3.0 มล. ·กก. -1) ต่อซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (SOD ), malondiadehyde (MDA), lipofuscin (Lpf), hydroxyproline (Hyp) และปริมาณความชื้นของผิวหนังตามลำดับการสังเกตทางพยาธิวิทยาของผิวหนังหนูรวมทั้งความหนาของผิวหนังและผิวหนังของหนูในส่วนเดียวกันของร่างกาย มีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาร์เรย์เส้นใยคอลลาเจนผิวหนังของกลุ่มทดลองที่แตกต่างกันและได้ตรวจสอบพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยยืดหยุ่น

1 s2.0 S0531556517307921 gr2
ทดสอบกับผิวหนังในหนูที่มีอายุมากและศึกษาการต่อต้านริ้วรอยของ Fructus Cannabis

ผลลัพธ์: ปริมาณเฉลี่ยของ MDA และ Lpf ในการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของผิวหนังในกลุ่มขนาดใหญ่เท่ากับ 7.13 นาโนโมล· mg-1 และ 0.83 ไมโครกรัม· g-1, ค่าเฉลี่ย erage เนื้อหาของ MDA ใน homogenates ผิวหนังของกลุ่มขนาดกลางเท่ากับ 7.29 nmol · mg-1 ดัชนีทั้งหมดเหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม (P0.05) การกระตุ้นโดยเฉลี่ยของ SOD ในการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของผิวหนังในขนาดกลางขนาดใหญ่ กลุ่มคือ 21.95 U · mg-1 และ 21.45 U · mg-1 เนื้อหา Hyp ของพวกเขาคือ 8.31 μg· mg-1 และ 7.92 μg· mg-1 ดัชนีทั้งหมดนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม ( P0.01 ~ P0.05) ปริมาณขนาดใหญ่และขนาดกลางสามารถเพิ่มความชื้นในผิวหนังของหนูได้อย่างมาก (P0.01 ~ P0.05) ปริมาณที่น้อยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลบางประการต่อดัชนีข้างต้น แต่ผลกระทบไม่มีนัยสำคัญ น้ำมันเมล็ดกัญชงสามารถปรับปรุงสภาพการเจริญเติบโตของขนของหนูรุ่นได้ความหนาของผิวหนังและจำนวนรูขุมขนของหนูเพิ่มขึ้นมาก เนื้อสัมผัสของเส้นใยคอลลาเจนที่ผิวหนังและความยืดหยุ่นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

histology of processed rat skin Representative figures of H E of full thickness rat
ภาพขยายใต้ชั้นผิวหนังของหนู กับการใช้น้ำมันเมล็ดกัญชง ปรับปรุงสภาพการเจริญเติบโตของขนของหนู จากภาพจะทำให้เห็นความยืดหยุ่นใต้ชั้นผิว และรูขุมขนที่ตื่นเล็กบางลงอย่างเห็นได้ชัด

สรุป:  น้ำมันเมล็ดกัญชงสามารถออกฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยและการต้านอนุมูลอิสระ โดยสามารถเพิ่มปริมาณคอลลาเจนและความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนังได้

ที่มาของข้อมูล https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZSFX201209063.htm

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tnkbeauty.com/?p=1016