สวัสดีปีใหม่ 2564

S 7848344

ผู้บริหาร บริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด นำโดย ดร.วรพล วังฆนานนท์ และคุณผุสดี วังฆนานนท์ ได้นำกระเช้าของขวัญเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

S 7848347

S 7848344

S 7848346

S 7848348