Loading...

อาหารเสริมบํารุงปอด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบํารุงปอด

คุณสมบัติ

อาหารเสริมบํารุงปอด ที่มีส่วนผสมสําคัญ 8 ชนิด อันประกอบไปด้วยสารสําคัญต่างๆ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อาหารเสริมนี้จะทําหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพปอด ส่งเสริมการทํางานของปอดให้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจ ทําให้ระบบการหายใจดีขึ้น และยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพปอด หลัง Covid-19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วย บํารุงปอดแล้วยังสามารถชะลอวัย ทําให้ระบบ หมุนเวียนเลือดดีขึ้น เสริมภูมิต้านทานร่างกายและช่วยทําลายสารพิษอีกด้วย

CURCUMIN EXTRACT

มีสารเคอร์คูมินช่วยทําให้ การทํางานของปอดดีขึ้น

OYSTER EXTRACT

อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่จําเป็นต่อสุขภาพปอด

TOMATO EXTRACT

มีสารไลโคปีนช่วยเรื่องการทํางานของปอด

Loading...