เกี่ยวกับเรา

company
บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด

สถานที่ตั้งโรงงาน และโชว์รูม

เลขที่ 15/4 ซอยพระแม่การุณย์ 25 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยทีมแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องสำอาง คัดสรรสารสกัดบำรุงผิว
ที่สกัดจากธรรมชาติและออร์แกนิก จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง

โรงงานผลิตด้วยกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ห้องปฏฺิบัติการวิจัย Cleanroom Laboratory
ระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อ ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานระดับสากล
(ASEAN GMP)
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ukas 9001 01
messageImage 1623050376298 2

ประเภทธุรกิจ
โรงงานผลิตเครื่องสำอางครบวงจร และจัดจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูป อาหารเสริม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิด

ประกอบกิจการผลิต เพาะปลูก จำหน่าย นำเข้า ส่งออกกัญชง และผลิตภัณฑ์กัญชง
(ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง)

messageImage 1623050932335 2
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนเรา

ทุนจดทะเบียน
38
ล้าน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548

about company
messageImage 1623310317363 2

รักษามาตรฐานการผลิต

ด้วยเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนาสูตร และผลิตเครื่องสำอางนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

messageImage 1623310324408 2

ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย

คัดสรรวัตถุดิบและสารสกัดคุณภาพสูง จากทั่วโลกมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม ที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

messageImage 1623310330139 2

ตรวจสอบคุณภาพเสมอ

พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วย บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เสมอ สื่อสัตย์และจริงใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพตลอดการผลิต

messageImage 1623310335811 2

ซื่อสัตย์และจริงใจ

ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจไปกับลูกค้า เอาใจใส่ดูแล เพราะลูกค้าคือครอบครัวของเรา

messageImage 1623315974464 2
Picture5 3
vision 2

VISION:

ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าความงามในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นบริการทางการตลาดแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทางด้าน การผลิตด้านบุคลากรและประสบการณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน และมั่นใจได้ว่าเราสามารถดำเนินกิจกรรมทางการผลิตสินค้าประเภทนี้ด้วยระบบคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล

MISSION:

1.รักษามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
2.พัฒนานวัตกรรมด้านสกินแคร์และอาหารเสริม

3.ขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน

mission 2

“บริษัทอยู่ในธุรกิจความงามยาวนานกว่า 20 ปี” 


ก่อนหน้านี้บริษัทมีชื่อเดิมว่า บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
โดยในปี 2562 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด
เนื่องจากบริษัทฯได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจ ทีเอ็นเคโฮลดิ้ง

Picture123 1
unnamed file 3
messageImage 1623358010540 1
Picture88

เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ถูกกฎหมาย

ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม

 (พรบ โรงงาน2562) ขึ้นตรงกับเทศบาลฯ

มีใบอนุญาตก่อสร้าง/รับรองอาคาร

มีใบอนุญาตทิ้งน้ำจากกรมเจ้าท่า

มีใบประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผ่านการประเมินระบบความปลอดภัยจากเทศบาลนครปากเกร็ด

แบบแปลนผ่านการพิจารณาจาก อย.

1111
Picture10
276467 450x600 1

บทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ: 

Worrapon Wangkananon, Chayathach Phuaksaman, Thongchai Koobkokkruad, and Surapol Natakankitkul (2017). An extreme vertices 

mixture design approach to optimization of tyrosinase inhibition effects.  Engineering Journal. ,  Vol.22, no. 1 Jan.2018.  (pp.175-185) Chayathach Phuaksaman,Worrapon Wangkananon, (2017), Optimization of Material Selection for Whitening Cream: Artificial Neural 

Networks and Genetic Algorithm Approach. Key Engineering Materials 728:416-421.
Kengpol, Athakorn and Wangkananon, Worrapon. (2015).  An Assessment of Customer Contentment for Ready-to-Drink Tea Flavor Notes Using Artificial Neural Networks. In Toward Sustainable Operations of Supply Chain and Logistics Systems (pp. 421-434). Springer International Publishing.
Kengpol, Athakorn and Wangananon, Worrapon. (2006). The expert system for assessing customer Satisfaction on fragrance notes: 

Using artificial neural networks. Journal Computers and Industrial Engineering, Volume 51 Issue 4, December, 2006 Pages 567-584 Pergamon Press, Inc. Tarrytown, NY.

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ:

Worrapon Wangkananon, Chayathach Phuaksaman, Thongchai Koobkokkruad,
and Surapol Natakankitkul (2018).Synergistic Effects of

                Emblica Extract, L-Ascorbic acid, and Kojic acid for Improving Tyrosinase Inhibition by Statistical and Artificial
               
Neural Networks Approach. International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University.

 Phuaksaman, Thongchai Koobkokkruad, and Surapol Natakankitkul (2017). Synergistic Effects of Combined Emblica Extract,L-Ascorbic Acid, and Kojic Acid on Tyrosinase Inhibition: 24th Conference of the International Federation of Science of 

Cosmetic Chemists (IFSCC Conference 2017) Seoul, Korea.
Phuaksaman, Chayathach and Wangkananon, Worrapon (2016). Optimization of material selection for whitening cream: 
Artificial neural networks and genetic algorithm approach. The 21st International Conference on Engineering 
Innovation 2016 (ICEI 2016).
Wangkananon, Worrapon. (2015). Classifying the Actives Ingredients Effects in the Facial Care Products Using 

Artificial Neural Networks. International and National Conference on Business Informatics and Management BIM 2015
(APRIL 27-30, 2015)
Bangkok, Thailand. (pp.261-275)

บทความตีพิมพ์ระดับชาติ:

Nathakarnkijkul, Surapol. Wangkananon, Worrapon, et.al. (2013).  Cosmeceutical Development of Oxyresveratrol from Mahaad
(Artocapus Lakoocha ROXB.). Thai Journal of Pharmacist Science Vol. 38 Jan. 2013. (pp.225-228)
Wangkananon, Worrapon and Sawmong, Sudaporn. (2012). Strategies for Building Loyalty in Cosmetics 
Manufacturing Industry in Thailand. Journal of Behavioral Science Vol. 18 No. 2   July 2012. (pp.108-124)

p ant layout