บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

S 15032330

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.วรพล วังฆนานนท์ ประธานบริหาร และ นายปัญญวัฒน์ อังศุวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ และผู้ประกอบการ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ร่วมทั้งสิ้น 30 แห่ง เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1651547502274

        โดย ดร.วรพล วังฆนานนท์ ประธานบริหาร บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด และ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า

        “การให้ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ การศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา กับ เครือข่ายการศึกษา และ บริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของการศึกษาให้ก้าวหน้าทันยุคสมัยต่อไป ทางบริษัททีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ให้ความสำคัญกับด้านความรู้ และ การศึกษามาตลอด จึงถือเป็นความภาคภูมิใจ และ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุน และ เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ได้ร่วมการเซ็น MOU ในครั้งนี้”

1651548953180
1651547357825