กระบวนการผลิต

supply-chain

กระบวนการผลิต

โรงงาน TNK Beauty มีกระบวนการผสมที่ทันสมัย สามารถผลิตได้ในจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีความยืนหยุ่นทั้งในปริมาณที่น้อย ไป ถึงจำนวนมากในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในสากล โดยมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งยืนยันที่เรามองกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ และ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เรามีกระบวนการผสมที่หลากหลายทั้งกระบวนการที่ต้องใช้ความร้อน , กระบวนการที่ต้องแห้ง ระมัดระวังน้ำ หรือ แม้นกระทั่งกระบวนการที่ซับซ้อน หลากหลายขั้นตอน หรือ หลากหลายส่วนผสม เราก็สามารถผสม และ ควบคุมได้เป็นอย่างดี

worker-filling-container
Rectangle
worker-filling-container-with-cream
transparent plastic bottles filled with yellow substance 1

กระบวนการบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญ เราสามารถใช้เครื่องอัตโนมัติ ร่วมกับโปรแกรม เพื่อสามารถทำให้กระบวนการบรรจุเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และ แม่นยำ ทั้งปริมาณบรรจุที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และ ความรวดเร็วในการส่งมอบ

สำหรับกระบวนการติดฉลากและหีบห่อเราก็มีเครื่องอัตโนมัติไว้รองรับด้วยเช่นกันเพราะในกระบวนการผลิตมักล่าช้าที่กระบวนการติดฉลากและหีบห่อดังนั้นด้วยความสามารถเราจึงให้ความมั่นใจต่อลูกค้าในการส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากกระบวนการผลิตแล้วเรายังคำนึงถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

transparent-plastic-bottles
transparent-plastic-bottles-filled

เราจึงยืนยันได้ว่าเราควบคุมทุกกระบวนการ เพราะเราเชื่อว่า

"กระบวนการผลิตที่ดี ย่อมได้ผลผลิตที่ดี"